Samenwerking Friesland College en Thialf verlengd...

01 maart

Met het dynamisch decor van een WK Sprint in Thialf op de achtergrond hebben Frank van Hout, lid vanhet college van bestuur van het Friesland College, en Thialf-directeur Marc Winters getekend voor eendriejarige verlenging van de samenwerking. Voor FC-studenten is Thialf een inspirerende leeromgevinggebleken.

De organisaties werken al jaren samen. De relatie startte ooit met vooral CIOS-studenten, die ervaringopdeden in de schaatsschool van Thialf. Nog steeds vormen uitdagende plaatsen voor een goedeberoepspraktijkvorming in het mbo de basis voor de samenwerking. In de schaatsschool vanzelfsprekend,maar inmiddels ook in de horeca, techniek en de front desk. Hier zijn verschillende opleidingen van hetFriesland College bij betrokken. De overeenkomst is verder uitgebreid met het gebruik van een lesruimte inThialf door het Friesland College en afspraken over de communicatie, ter promotionele ondersteuning vanelkaar.

Marc Winters is zeer content met de verlenging. ‘’We hebben een lang verleden met het CIOS inHeerenveen, tegenwoordig onder de vlag van het Friesland College. De samenwerking tussen diversesportpartners in Heerenveen is het cement van deze prachtige sportgemeente.” De diversiteit van de locatiespreekt Frank van Hout erg aan. “Thialf is een magneet, niet alleen voor atleten en publiek maar ook voorstudenten. Er gebeurt veel, qua activiteiten en ook op vele fronten. Hiermee is Thialf een ideale setting vooronze studenten, die wij graag volgens de principes van ons praktijkgestuurd leren opleiden aan de handvan ervaring in de praktijk. En aan praktijk heeft Thialf veel te bieden.’’.


Vorige pagina