Het stadion

Thialf wordt al jarenlang internationaal erkend als het centrum van de schaatssport en is een wereldmerk. Die positie wil Thialf behouden. In maart 2012 hebben Provinciale Staten van Fryslân en de gemeenteraad Heerenveen het besluit genomen om Thialf op de huidige locatie te vernieuwen. Provinciale Staten heeft op 19 december 2012 ingestemd met het voorstel om 50 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een stadion met een wedstrijdbaan van wereldniveau. Om het schaatsen naar een hoger plan te tillen en de grootst mogelijke sociaal-maatschappelijke betekenis van Thialf te bereiken is er – samen met verschillende werkgroepen waarin bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en topsport waren vertegenwoordigd – een strategisch raamwerk gemaakt.

In 2016 zal de wedstrijdhal weer in de internationale top staan op het gebied van snel ijs, duurzaamheid en innovatie én belevenis van de schaatssport. Er is een ambitieus stadionconcept ontwikkeld, waarin topsporters kunnen trainen en winnen. De investeringskosten voor het 2-banen schaatsconcept worden geraamd op € 81 miljoen.

De voorbereidingen van de bouw zijn sindsdien in volle gang. Het programma van eisen is gereed, de aanbesteding is voorbereid en de benodigde juridische en planologische stappen zijn gezet. Begin 2014 ging “de schop in de grond” om er in juli 2016 weer uit te gaan. In deze planning wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de behoeften van sporters en trainers om in deze periode te kunnen blijven trainen en met de (internationale) wedstrijden die in Thialf gehouden gaan worden.

Meer over nieuwbouw