Toelichting luchtbehandeling Thialf...

30 december

Naar aanleiding van recente vragen vanuit de schaatswereld en in de media rondom vermeende ‘meewind’ in Thialf tijdens wedstrijden geeft de directie van Thialf graag antwoord en uitleg hieromtrent.

Hangen er ‘blowers’ in Thialf?
Thialf kent het fenomeen ‘blowers’ niet. In het stadion is er sprake van een luchtbehandelingssysteem waarmee lucht wordt ingebracht, lucht optimaal wordt verdeeld over de baan en lucht ook weer wordt aangezogen. Doel ervan is een zo optimaal klimaat te creëren voor de schaatsers ten aanzien van temperatuur en vochtigheid. Een ander doel van het systeem is het creëren van een luchtgordijn tussen boarding en tribune om eventuele invloed van publiek op de baan te neutraliseren. Het systeem is dus niet ontworpen om meewind te creëren op de baan.


Welk doel hebben de luchtroosters achter de boarding waaraan wordt gerefereerd?
Deze luchtroosters blazen lucht naar boven en creëren daarmee het vermelde luchtgordijn. Deze lucht komt niet boven de 400 mtr. maar wordt bovenin via de zijkanten van het stadion in de hoeken afgezogen.


Zijn er recent aanpassingen aan deze luchtroosters gedaan?
Half november zijn de roosters een kwart slag gedraaid. Het effect is dat de lucht van dit luchtgordijn niet meer kaarsrecht naar boven wordt geblazen maar schuin naar boven. Omdat de lucht nog steeds bovenin wordt afgeblazen aan de zijkanten van het stadion heeft dit geen effect boven de 400 mtr. baan.
Voor de duidelijkheid vermelden wij dat de instellingen van de luchtbehandeling op dat punt niet zijn gewijzigd in de zin dat er harder of zachter zou worden geblazen. Dat is pertinent niet het geval.


Waarom heeft Thialf dit dan gedaan?
Destijds zijn bij de vernieuwbouw de roosters niet overal aangebracht. Er zijn meerdere plekken rondom de baan waar over een aantal meters zich geen roosters bevinden. De aanname is dat er daarmee als het ware gaten in het luchtgordijn ontstaan. Door schuin in plaats van recht omhoog te blazen worden deze gedicht.

Wat is het voordeel daarvan?
Los van welk technisch systeem dan ook is er altijd sprake van luchtcirculatie boven de baan tijdens wedstrijden. Deze zogeheten ‘rijwind’ wordt gecreëerd door de deelnemers zelf en/of door inrijdende schaatser op de binnenbaan. De gedachte achter het dichtzetten van het luchtgordijn is dat deze luchtcirculatie door de rijwind niet onderbroken wordt door eventuele gaten in het luchtgordijn. Met andere woorden, het draaien van de roosters is gericht op behoud van de bestaande luchtcirculatie boven de baan en niet op het creëren van extra circulatie.


Hoe verklaart Thialf de vele records tijdens het afgelopen WK Kwalificatie Toernooi (WKKT)?
De prestaties van de schaatser zijn altijd een combinatie van veel factoren en in de kern zijn dat de vorm van de dag, de luchtdruk en de kwaliteit van de ijsvloer. Naast dat Thialf van veel deelnemers positieve feedback kreeg over de ijskwaliteit tijdens het WKKT was vooral de uitzonderlijk lage luchtdruk een grote factor van betekenis, met name op de tweede en derde wedstrijddag. Het draaien van de roosters heeft in onze optiek daar geen enkele invloed op gehad.

Marc Winters, Directeur Thialf


Vorige pagina