Ontwikkelingen ijshockeyhal Heerenveen...

24 december

Vrijdagavond 1 februari is de IJshockeyhal opnieuw geopend! Alle gebruikers kunnen weer in de hal trainen en de Flyers kunnen weer wedstrijden spelen in de hal. Wil je kraag komen kijken? Kijk op www.unisflyers.nl voor meer informatie.

Op donderdag 6 december jl. is het besluit genomen om de ijshockeyhal in Heerenveen - tijdelijk - te sluiten. Het besluit om de hal tijdelijk voor gebruik te sluiten is genomen door de gemeente Heerenveen in overleg met de directie van Thialf. Voor Thialf, en vooral voor onze gebruikers, had en heeft dat nog steeds ingrijpende gevolgen.
 
Op advies van externe experts heeft er op dinsdag 18 december een stabiliteitsproef plaatsgevonden waaruit bleek dat er inderdaad vervormingen optreden wanneer er krachten op de hal optreden. Op vrijdag 21 december is er in een gezamenlijke persconferentie aangegeven dat er een oplossing is om de hal weer stabiel en veilig te maken. De werkzaamheden zijn daartoe reeds voor de Kerst gestart met het doel om de hal op 1 februari 2019 weer in gebruik te kunnen nemen.

Recente Update: Persbericht gemeente Heerenveen 20 December 2018

Update 1: Persbericht gemeente Heerenveen 12 December 2018 

Besluit: Persbericht gemeente Heerenveen 6 December 2018

 

De communicatie rondom de sluiting wordt verzorgd door de Gemeente Heerenveen. Via deze pagina houden wij onze gebruikers en bezoekers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en updates van de gemeente.


Vorige pagina