Thialf stopt voorlopig met recreatief schaatsen...

14 oktober

De directie van Thialf heeft zojuist besloten om vanaf donderdag 15 oktober te stoppen met het recreatieve schaatsen.

Aanleiding daartoe is uiteraard het nieuwe pakket aan overheidsmaatregelen om het Covid-19 virus te bestrijden en vooral de beleidslijn die daaraan ten grondslag ligt. Directeur Marc Winters licht toe: “Ter voorkoming van het virus is het overheidsbeleid erop gericht om zo min mogelijk bewegingen te creëren en sociale mobiliteit zoveel mogelijk te beperken. Met die achtergrond  is het niet uit te leggen om recreatief te blijven schaatsen, hoe enorm spijtig wij dat ook vinden. Daarnaast geven de maatregelen aan dat individueel sporten vanaf 18 jaar alleen kan indien er minimaal 1,5 meter afstand kan worden gehouden en dan ook nog met een maximum van 30 personen. Er is steeds gesteld dat die 1,5 meter bij schaatsen niet kan worden gegarandeerd. Het zou vreemd zijn dat wij daar in een verslechterende fase van het Covid-19 virus dan opeens van gaan afwijken.

Bijkomende afweging voor Thialf was de verantwoordelijkheid die de directie voelt als ‘schaatshart van de wereld’. Er staan nu vier prachtige topsporttoernooien gepland. Als die doorgang kunnen vinden, willen wij die hoe dan ook kunnen faciliteren. Dat betekent dat we zowel ter bescherming van de topsport maar ook ter bescherming van ons eigen personeel de risico’s maximaal willen beperken. “Wij merken de laatste weken ook dat het virus letterlijk steeds dichterbij komt en daarmee is dit, met de redenen die wij hier aangeven, in onze optiek het enige juiste besluit op dit moment”, aldus Winters.

Indien de situatie rondom Covid-19 verbetert en de overheidsmaatregelen versoepelen zal Thialf dit besluit heroverwegen. De breedtesport blijft Thialf, waar mogelijk, zoveel mogelijk bedienen.

Reeds gekochte tickets blijven het gehele seizoen geldig.


Vorige pagina